Nové vydání magazínu Knihkupec

najdete ve svém oblíbeném knihkupectví začátkem každého měsíce!

Kupte si knihu, nebo něco jiného a získáte ho k nákupu zdarma.

Kde můžete magazín získat?

Magazín Knihkupec je distribuován do českých kamenných knihkupectví po celé naší republice.

Máte zájem inzerovat?

V magazínu Knihkupec je prostor pro vaši inzerci. Nejprve si ale u nás ověřte, zda inzerci umožníme. Chápejte, že jsou produkty a služby, kterými naše čtenáře obtěžovat nechceme. Preferujeme prezentaci knižních novinek a zajímavých kulturních událostí.

magazín

Knihkupec je zaregistrován

MK ČR E 24148 - to je evidenční číslo, pod kterým je na Ministerstvu kultury registrovaný magazín Knihkupec. Ještě trochu ladíme jeho design, obálku i vnitřní layout, ale bude nádherný. Jediný nezávislý magazín, na jehož stránkách se dočtete o knižních novinkách, ale též novinkách z dalších kulturních oborů. První číslo vyjde v červnu.